ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

แบบเทปกาว

ยี่ห้อขนาด (Size)จำนวนดูราคาวันนี้
ซีเคียว
(Secure)
M1 แพ็ค (28 ชิ้น)
M-L3 แพ็ค (84 ชิ้น)
4 แพ็ค (112 ชิ้น)
L1 แพ็ค (24 ชิ้น)
L-XL3 แพ็ค (72 ชิ้น)
4 แพ็ค (96 ชิ้น)
เซอร์เทนตี้
(Certainty)
M1 แพ็ค (28 ชิ้น)
1 แพ็ค (112 ชิ้น)
L1 แพ็ค (24 ชิ้น)
1 แพ็ค (96 ชิ้น)
มูมู่
(MUMU)
M4 แพ็ค (40 ชิ้น)
8 แพ็ค (80 ชิ้น)
L4 แพ็ค (40 ชิ้น)
8 แพ็ค (80 ชิ้น)
ไลฟ์รี่
(Lifree)
M4 แพ็ค (112 ชิ้น)
L6 แพ็ค (90 ชิ้น)
4 แพ็ค (96 ชิ้น)
อะเทนโต
(Attento)
M4 แพ็ค (60 ชิ้น)
L4 แพ็ค (52 ชิ้น)
* หากคลิกที่ลูกศรแล้วไม่แสดงหน้าสินค้า แสดงว่าสินค้าชุดนั้นขายหมดแล้ว

แบบกางเกง

ยี่ห้อขนาด (Size)รุ่นจำนวนดูราคาวันนี้
ซีเคียว
(Secure)
M-Lสลิม10 ชิ้น
เต็มตัว72 ชิ้น
L-XLสลิม9 ชิ้น
LLเต็มตัว64 ชิ้น
เซอร์เทนตี้
(Certainty)
MDaypants34 ชิ้น
136 ชิ้น
Superpants20 ชิ้น
80 ชิ้น
LDaypants18 ชิ้น
34 ชิ้น
136 ชิ้น
Superpants20 ชิ้น
80 ชิ้น
XLDaypants26 ชิ้น
104 ชิ้น
Superpants16 ชิ้น
27 ชิ้น
64 ชิ้น
ไลฟ์รี่
(Lifree)
Mอัลตร้าสลิม34 ชิ้น
136 ชิ้น
สวมสบาย20 ชิ้น
72 ชิ้น
ซึมซับ44 ชิ้น
60+20 ชิ้น
ซึมซับยาวนาน16 ชิ้น
64 ชิ้น
Lอัลตร้าสลิม34 ชิ้น
136 ชิ้น
สวมสบาย72 ชิ้น
ซึมซับ60+20 ชิ้น
ซึมซับยาวนาน14 ชิ้น
56 ชิ้น
XLอัลตร้าสลิม26 ชิ้น
104 ชิ้น
สวมสบาย56 ชิ้น
ซึมซับ36 ชิ้น
48+16 ชิ้น
ซึมซับยาวนาน12 ชิ้น
48 ชิ้น
* หากคลิกที่ลูกศรแล้วไม่เปิดหน้าสินค้า แสดงว่าสินค้าชุดนั้นขายหมดแล้ว

แผ่นเสริมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (เพื่อลดการใช้ผ้าอ้อมตัวนอก)

ยี่ห้อรุ่นจำนวนดูราคาวันนี้
มูมู่ (MUMU)   -4 แพ็ค (รวม 120 ชิ้น)
ไลฟ์รี่
(Lifree)
กลางวันมาตรฐาน4 แพ็ค (รวม 72 ชิ้น)
4 แพ็ค (รวม 120 ชิ้น)
กลางคืนซึมซับยาวนาน8 แพ็ค (96 ชิ้น)
กลางคืนซึมซับมาก8 แพ็ค (80 ชิ้น)
* หากคลิกที่ลูกศรแล้วไม่เปิดหน้าสินค้า แสดงว่าสินค้าชุดนั้นขายหมดแล้ว

แบบกางเกงผ้า ซักได้ กันน้ำ

ยี่ห้อขนาด (Size)จำนวนดูราคาวันนี้
BABYKIDS95
รอบเอวปรับได้ 23-36 นิ้ว1 ตัว
2 ตัว
3 ตัว
5 ตัว
แผ่นซับกางเกงผ้าของ BABYKIDS95 ซักได้ ขนาดใหญ่ 20x50 ซม.2 แผ่น
* หากคลิกที่ลูกศรแล้วไม่เปิดหน้าสินค้า แสดงว่าสินค้าชุดนั้นขายหมดแล้ว