อย่าตำหนิใครเลยในชีวิต

คนน่ารักสร้างความสุขให้เรา
คนไม่น่ารักฝากประสบการณ์ไว้กับเรา
คนแสนเลวสอนบทเรียนแก่เรา
คนแสนดีประทับความทรงจำอยู่ในใจเรา

Never blame anyone in your life.
The good people give you happiness.
The bad people give you experience.
The worst people give you a lesson.
The best people give you memories.

― Unknown ―