ฉันเรียนรู้ว่า..

ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด จะลืมสิ่งที่คุณทำ
แต่พวกเขาไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร

I've learned that people will forget what you said,
people will forget what you did,
but people will never forget how you made them feel.

― Maya Angelou ―