ทางเลือก

ถนนสองสายแยกกันในป่า และฉัน..
ฉันเลือกเส้นทางที่คนเดินน้อย
แล้วมันทำให้สิ่งที่ตามมาแตกต่างไปหมด

― โรเบิร์ต ฟรอสต์ ―