โอกาสทำชั่ว เกิดง่ายทุกเวลา

แต่จงอย่าท้อแท้ที่จะกระทำความดี

เพราะผลของความดี คือความสุขใจที่เกิดขณะที่ทำ

ยังไม่รวมผลที่จะตกแต่ตัวเองและส่วนรวมในระยะยาว

ส่วนความชั่ว แม้เล็กน้อย ก็ควรละเสีย

เพราะผลจากการกระทำ แม้จะสะใจ..สมใจในทันที

แต่หลังจากนั้นคือความทุกข์..ความหวาดระแวงในจิตใจ

ว่าผู้อื่น..หรือพระพรหมจะสนองคืนกลับมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง

If you want to throw a stone, every lane will furnish one.

― Dean Swift ―