รู้รักษ์โลก

บริโภคเท่าที่จำเป็น แล้วทิ้งโลกให้เหมือนอย่างวันที่แรกคุณพบมัน

Take only what you need and leave the land as you found it.

― Arapaho ―