สวัสดีปีใหม่

ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายท่าน ทั้งในวันนี้ และตลอดไป

May the joy and happiness around you today and always.