เพื่อนคือของขวัญ

ผู้ซึ่งพยุงให้เรายืนขึ้นด้วยเท้า
เมื่อปีกของเราไม่รู้ว่าจะบินอย่างไรต่อไปได้

― นิรนาม ―