ทางสู่ฝัน

ถ้าคุณไม่สร้างฝันของคุณเอง จะมีคนมาจ้างคุณให้ช่วยสร้างฝันของเขา

If you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs.

― Tony A. Gaskins Jr ―