เพื่อนแท้

สุนัขเป็นสิ่งเดียวในโลกที่รักคุณมากกว่ารักตัวมันเอง

A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.

― Josh Billings ―