คำขอโทษ

การขอโทษบางครั้งอาจไม่ได้แปลว่าคุณผิด
แต่เป็นเพราะคุณเห็นว่ามิตรภาพมีค่ากว่าทิฐิของตัวเอง
การอ้างเหตุผลอื่นแทนคำขอโทษ มักทำให้คนเข้าใจตรงกันข้าม

Apologizing doesn't mean that you were wrong or the other person was right.
It means that your relationship is valuable than your ego.
Without it or replacing with an excuse can easily be interpreted oppositely.