คุณรู้ไหม?

ในชีวิตคนเรามีวันที่ยิ่งใหญ่อยู่สองวัน
คือ วันที่เราเกิด และวันที่เรารู้ว่า เราเกิดมาทำไม

There are two great days in a person's life:
the day we are born and the day we discover why.

― William Barclay ―
High Mountain