เบนจามิน แฟรงคลิน

ในปีค.ศ. 1726 ขณะอายุ 20 ปี เบนจามิน แฟรงคลินเขียนคุณธรรม 13 ข้อลงในอัตชีวประวัติของเขาเอง

1. Temperance: Eat not to dullness; drink not to elevation.
ห้ามใจ: อย่ากินจนง่วง อย่าดื่มจนเคลิ้ม

2. Silence: Speak not but what may benefit others or yourself; avoid trifling conversation.
สงบคำ: ไม่พูดเว้นแต่สิ่งนั้นจะมีผลดีต่อคนอื่นหรือต่อตัวเอง เลี่ยงการคุยเรื่องไร้สาระ

3. Order: Let all your things have their places; let each part of your business have its time.
จัดระเบียบ: จัดทุกสิ่งให้อยู่ตามที่ของมัน ดำเนินงานทุกอย่างตามเวลาของมัน

4. Resolution: Resolve to perform what you ought; perform without fail what you resolve.
ตั้งปณิธาน: ตัดใจเพื่อทำในสิ่งที่ควร ไม่ทำพลาดในสิ่งที่ได้เลือกแล้ว

5. Frugality: Make no expense but to do good to others or yourself; i.e., waste nothing.
มัธยัสถ์: ใช้จ่ายเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือตนเอง กล่าวคือ อย่าให้เสียของหรือสูญเปล่า

6. Industry: Lose no time; be always employ'd in something useful; cut off all unnecessary actions.
ขยัน: อย่าทิ้งเวลา ทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์เสมอ ตัดการกระทำที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด

7. Sincerity: Use no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak accordingly.
จริงใจ: ไม่ใช้การหลอกลวงที่เป็นอันตราย คิดอย่างไร้เล่ห์และเป็นกลาง และถ้าจะพูดก็พูดตามนั้น

8. Justice: Wrong none by doing injuries, or omitting the benefits that are your duty.
ซื่อสัตย์: ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ละการทำประโยชน์ในส่วนที่เป็นหน้าที่ตน

9. Moderation: Avoid extremes; forbear resenting injuries so much as you think they deserve.
ข่มใจ: เลี่ยงความรุนแรง อดทนต่อการถูกล้างแค้นเท่าที่คิดว่าพวกเขาสมควรจะได้

10. Cleanliness: Tolerate no uncleanliness in body, cloaths, or habitation.
รักษาความสะอาด: อย่าให้ร่างกาย เสื้อผ้า หรือที่อยู่อาศัยสกปรก

11. Tranquillity: Be not disturbed at trifles, or at accidents common or unavoidable.
สงบจิต: ไม่สนใจเรื่องมโนสาเร่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวัน หรือที่เกิดเพราะสุดวิสัย

12. Chastity: Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness, or the injury of your own or another's peace or reputation.
รักษาพรหมจรรย์: มีกามเพื่อมีลูกหรือเพื่อสุขภาพเท่านั้น อย่ามีจนมึนงง อ่อนแรง หรือทำลายชื่อเสียงและสันติสุขของตนเองและผู้ร่วมกิจ

13. Humility: Imitate Jesus and Socrates.
ถ่อมตน: ตามอย่างพระเยซูและโซเครตีส

― Benjamin Franklin (1706-1790) ―