โรคเสื่อม (Degenerative diseases)

โรคเสื่อม หมายถึง กลุ่มโรคที่มีการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อไปเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานของอวัยวะถดถอยลงจนทำไม่ได้เลยในที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม ความชราภาพ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยเรื้อรัง การรับสารพิษเป็นประจำ (เช่น บุหรี่ สุรา) หรือจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม (เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ เครียดอยู่เป็นนิจ) โรคเสื่อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุกชีวิต และมักเป็นจุดเริ่มของความเข้าใจในธรรมชาติ

โรคเสื่อมเกิดขึ้นได้ทุกวัย หลายโรคอุบัติขึ้นตั้งแต่เกิด เด็กที่โตมากับโรคเหล่านี้จึงมักเข้าใจชีวิตได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ การรักษาโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการประคับประคองไม่ให้ร่างกายทรุดลงเร็วเกินไป เช่น การเติมเลือด รับประทานยาลดน้ำตาล/ลดความดัน การใช้เครื่องไตเทียม/เครื่องช่วยหายใจ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อหรืออวัยวะใหม่ให้ผลการรักษาที่ดีเพียงส่วนน้อย ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดยังคงมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิต ต้องกินยากดภูมิไปตลอด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอวัยวะนั้นอาจปฏิเสธเจ้าของใหม่ อย่างไรก็ตาม โรคเสื่อมทั้งหลายมักดำเนินไปอย่างช้า ๆ ให้เวลาเจ้าของได้คุ้นชิน เลิกกลัว หาวิธีที่จะอยู่กับมัน และสุดท้ายเตรียมความพร้อมที่กลับคืนสู่ธรรมชาติไม่วันใดก็วันหนึ่ง