นโยบายคุกกี้

"มิวชัวเซลฟ์แคร์" ใช้บริการบริษัทโฆษณาจากภายนอกในการแสดงโฆษณา เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลการท่องเว็บของท่าน โดยใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเก็บลงในอุปกรณ์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์การเข้าชม วัดผลโฆษณา และอาจมีการนำเสนอสินค้าและบริการที่อยู่ในความสนใจของท่านเมื่อท่านกลับเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้อีกครั้ง เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ท่านกำลังค้นหาได้มากที่สุด ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานคุกกี้แล้ว

คุกกี้ที่บริษัทโฆษณาจากภายนอกใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามความสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้เยี่ยมชม ได้แก่ Google Analytics และ Google Ads Manager คุกกี้ช่วยจดจำข้อมูล เช่น ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่ และบันทึกการตั้งค่าของท่าน (เช่น ขนาดตัวอักษร) เพื่อปรับการตั้งค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้งานอีกครั้ง

คุกกี้อาจบันทึกข้อมูลชั่วคราวบนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อที่จะสามารถโหลดข้อมูลและแสดงหน้าเว็บได้เร็วขึ้นเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ คุกกี้อาจติดตามเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง ตลอดจนหน้าและส่วนไหนบ้างที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อช่วยหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาบริการหรือระบบใหม่ ๆ ของพวกเขา

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และท่านมีทางเลือกที่จะยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ การปฏิเสธหรือลบข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ อาจทำให้การใช้งานหน้าเว็บไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเยี่ยมชมแต่อย่างใด

การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อจะบริหารจัดการคุกกี้ ท่านควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน

รายละเอียดที่จะปิดหรือลบคุกกี้สำหรับบราวเซอร์ทั่วๆ ไป ดังนี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว

"มิวชัวเซลฟ์แคร์" เคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของท่าน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยบนช่องทางออนไลน์ของท่าน ข้อมูลที่ท่านให้เราเมื่อมีการลงทะเบียนจะไม่มีการส่งต่อไปให้บุคคลที่สามโดยที่ท่านไม่อนุญาต อาทิ ประวัติทางการแพทย์ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ไลน์ไอดี และหมายเลขโทรศัพท์ จะส่งต่อหรือเปิดเผยต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่จำเป็นและต่อเมื่อท่านขอให้เราประสานงานให้เท่านั้น โดยท่านเองก็จะทราบชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ของผู้ที่จะมาช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก่ท่าน

ข้อมูลทางการแพทย์ของสมาชิก "มิวชัวเซลฟ์แคร์" อาจได้รับการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม เพื่อการศึกษาและพัฒนาบริการทางการแพทย์ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนของสมาชิกในการวิเคราะห์ "มิวชัวเซลฟ์แคร์" มีเจตนารักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง รวดเร็ว และอัพเดทอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลการแพทย์ในอดีตของท่านในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นอ้างอิงแล้ว

เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยหรือจัดการข้อมูลของท่านตามอำนาจศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการทางการแพทย์