ปวดท้องเฉียบพลัน (Acute abdominal pain)

1. ท่านกำลังมีอาการปวดท้องค่อนข้างมาก ที่เป็นติดต่อกันมานานกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว และดูจะยิ่งปวดขึ้นเรื่อย ๆ จนแทบจะทำอะไรไม่ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านยังเป็นปกติอยู่เลย ใช่หรือไม่?

       

คำแนะนำ:

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประยุกต์จาก Family Health & Medical Guide ของ American Academy of Family Physicians โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับคนไทยทั่วไปเท่านั้น ไม่อาจใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงได้