วิตามินในธรรมชาติ (Natural vitamins)

วิตามิน คือ สารอาหารขนาดเล็กที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย แต่จำเป็นสำหรับขบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย หน้าที่หลักของวิตามินคือ

  1. เป็นตัวช่วยเอนไซม์ทำปฏิกิริยาต่าง ๆ
  2. ทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากขบวนการเผาผลาญภายในเซลล์ ซึ่งอนุมูลอิสระ (free radicals) เป็นตัวทำให้ดีเอ็นเอในเซลล์ผิดปกติ และส่งผลให้เซลล์ที่แบ่งตัวต่อ ๆ ไปผิดปกติด้วย
  3. เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน

แม้จะมีหน้าที่สำคัญ แต่ปริมาณวิตามินที่ร่างกายต้องการต่อวันมีเพียงไมโครกรัม-มิลลิกรัม กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ออกประกาศแนะนำปริมาณวิตามินที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ดังรูปข้างล่าง

วิตามินส่วนใหญ่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานทุกวัน โดยเฉพาะในผักผลไม้ สำหรับวิตามินดีร่างกายสามารถสร้างได้เองที่ผิวหนังเมื่อเราโดนแสงแดด ส่วนวิตามิน B3 หรือไนอะซิน (Niacin) ร่างกายสามารถสร้างเองได้จากกรดอะมิโนทริปโตแฟน (Tryptpphan) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ก็ช่วยเราสร้างวิตามินหลายตัว การขาดวิตามินจึงเป็นไปได้น้อยมากถ้าเราไม่เลือกรับประทาน

วิตามินแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน (ได้แก่ เอ ดี อี เค) กับวิตามินที่ละลายในน้ำ (ได้แก่ บีและซี) วิตามินที่ละลายในไขมันสามารถสะสมในร่างกายจนเกิดพิษได้หากเรารับประทานมากเกินไป โดยเฉพาะจากวิตามินในรูปเม็ดยา วิตามินที่ละลายน้ำหลายตัวก็มีผลข้างเคียงหากรับประทานในรูปเม็ดยาในขนาดสูงติดต่อกันนาน ๆ

วิตามินที่ละลายในน้ำส่วนใหญ่จะสูญไปกับน้ำหุงต้มหากเราเทน้ำทิ้ง เช่น การหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ การต้มผักแล้วเทน้ำทิ้งบางส่วน ทางที่ดีเราไม่ควรเทน้ำหุงต้มทิ้งไปเลย ควรแบ่งมารับประทานพร้อมอาหาร หรือดื่มแทนน้ำ

วิตามินหลายตัวถูกทำลายได้เมื่อโดนแสง ภาชนะเก็บอาหารทุกชนิดจึงควรทึบแสง ซึ่งเป็นหลักในการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง เราจะเห็นได้จากภาชนะบรรจุนม อาหารกระป๋อง รวมทั้งเม็ดยาต้องบรรจุในขวดทึบ

กลุ่มของวิตามินบีส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นเอนไซม์ร่วม (co-enzyme) ในแทบทุกขบวนการเคมีของร่างกาย และต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในการออกฤทธิ์ หากร่างกายขาดตัวใดดัวหนึ่งก็มักจะขาดตัวอื่น ๆ ด้วย

วิตามินเอ

วิตามินเอมี 2 รูป คือ retinol ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และ β-carotene ซึ่งพบในพืช ... อ่านต่อ

วิตามินดี

ร่างกายเราสร้างวิตามินดีได้เองที่ผิวหนังเมื่อโดนแสงแดด การได้รับแสงแดดจัด ๆ ครั้งละ ... อ่านต่อ

วิตามินอี

วิตามินอีเป็นชื่อรวมของกลุ่มของสารประกอบ tocopherols และ tocotrienols ซึ่งมี ... อ่านต่อ

วิตามินเค

วิตามินเคมีหลายรูป vitamin K1 พบมากในผักใบเขียว vitamin K2 พบมากใน ... อ่านต่อ

วิตามิน B1

โอกาสขาดวิตามิน B1 จะเพิ่มขึ้นถ้ารับประทานอาหารที่มีเอนไซม์ Thiaminase เช่น ... อ่านต่อ

วิตามิน B2

วิตามิน B2 องค์ประกอบของเอนไซม์ FMN และ FAD ที่ช่วยในขบวนการเผาผลาญ ... อ่านต่อ

วิตามิน B3

ปริมาณไนอะซินที่ต้องการแปรผันตามปริมาณพลังงานที่ต้องการเช่นเดียวกับไธอะมีน ... อ่านต่อ

วิตามิน B5

กรดแพนโทเธนิคเป็นสารตั้งต้นของ Coenzyme A ซึ่งจำเป็นในขบวนการสร้างและย่อย ... อ่านต่อ

วิตามิน B6

ไพริด็อกซีนเป็นเอนไซม์ร่วมที่สำคัญในขบวนการเผาผลาญอาหาร สลายไกลโคเจน ... อ่านต่อ

วิตามิน B7

ไบโอตินเป็นปัจจัยร่วมของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สร้างพลังงานในวัฏจักรเครบส์ ... อ่านต่อ

วิตามิน B9

โฟเลตเป็นสารตั้งต้นในขบวนการสร้าง DNA RNA และเม็ดเลือดแดง เป็นเอนไซม์ร่วม ... อ่านต่อ

วิตามิน B12

วิตามิน B12 เป็นสารอาหารชนิดเดียวที่ไม่มีในพืช เพราะมันถูกสร้างจากแบคทีเรีย ... อ่านต่อ

วิตามินซี

วิตามินซีมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระโดยตัวมันเอง และยังฟื้นฟูสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่น ... อ่านต่อ

บรรณานุกรม

  1. "Vitamins." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (30 มกราคม 2563).
  2. "Nutrition Requirements." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา British Nutrition Foundation. (30 มกราคม 2563).
  3. "Thai RDI." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา กระทรวงสาธารณสุข. (1 กุมภาพันธ์ 2563).