เชื้ออื่น ๆ

จุลชีพที่ก่อโรคในคนได้นอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีพวกมัยโคพลาสมา, คลาไมเดีย, ริกเค็ทเซีย, ตระกูลของแบคทีเรียชั้นสูง, และตระกูลเชื้อกึ่งแบคทีเรียกึ่งเชื้อรา

มัยโคพลาสมา (Mycoplasma)

มัยโคพลาสมาอาจจัดเป็นแบคทีเรียชั้นต่ำ มันมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย และไม่มีผนังเซลล์ ทำให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปต่าง ๆ ได้ การเพาะเชื้อมัยโคพลาสมาต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษ และใช้เวลาถึง 3 สัปดาห์ เชื้อที่ก่อโรคในคนได้แก่

  • M. pneumoniae ทำให้เกิดโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดบวม, หลอดลมอักเสบ
  • M. hominis เป็นส่วนน้อยที่ทำให้เกิดโรคกรวยไตอักเสบ, อุ้งเชิงกรานอักเสบ, และภาวะไข้หลังคลอด (postpartum fever)
  • M. genitalium, U. urealyticum เป็นส่วนน้อยที่ทำให้เกิดโรคท่อปัสสาวะอักเสบ

มัยโคพลาสมาก่อโรคขึ้นที่ภายนอกเซลล์ โดยตัวมันมีโปรตีนที่เกาะติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ของคน ทำให้ขนอ่อนของเซลล์ที่คอยโบกพัดสิ่งสกปรกออกไปทำงานไม่สะดวก และขบวนการสันดาป (metabolism) ภายในตัวมันก็เกิด hydrogen peroxide และ superoxide ที่ทำลายเซลล์ของมนุษย์ แต่อาการของโรคเกิดจริงเมื่อมีการติดเชื้อตัวเดิมซ้ำและระบบภูมิคุ้มกันเริ่มจำเชื้อได้ โดยทั่วไปร่างกายสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้เองในเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

คลาไมเดีย (Chlamydia)

คลาไมเดียอาจจัดเป็นไวรัสชั้นสูง คือ ตัวมันต้องอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเท่านั้น แต่มันมีทั้ง DNA, RNA, ribosome และยังสามารถสร้างโปรตีนและกรดนิวคลีอิกของมันเองเหมือนแบคทีเรีย เชื้อที่ก่อโรคในคนได้แก่

ริกเค็ทเซีย (Rickettsia)

ริกเค็ทเซียจะคล้ายคลาไมเดีย คือ ต้องเป็นปรสิตอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น แต่โฮสต์ประจำของมันคือสัตว์ มีพวกเห็บ ไร หมัด และเหา ของสัตว์เหล่านั้นเป็นตัวนำเชื้อมาสู่คน คนติดโรคโดยการโดนแมลงพาหะพวกนี้กัด เชื้อริกเค็ทเซียชอบที่จะทำลายผนังของหลอดเลือดมาก แต่เนื่องจากตัวมันเล็ก ผนังหลอดเลือดที่รั่วจึงเป็นเพียงรูเล็ก ๆ มีเลือดออกมาในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ไม่มาก ริกเค็ทเซียแต่ละสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามแต่ละภูมิภาค เช่น

ชื่อโรคชื่อเชื้อแหล่งที่พบพาหะโฮสต์ประจำ
Rocky Mountain spotted feverR. rickettsiiซีกโลกตะวันตกเห็บสัตว์ฟันแทะ
Rickettsial poxR. akariอเมริกา, รัสเซียไรสัตว์ฟันแทะ
Scrub typhusR. tsutsugamushiเอเชีย, ออสเตรเลียไรสัตว์ฟันแทะ
Epidemic typhusR. prowazekiiทวีปแอฟริกา, อเมริกาใต้เหากระรอก
Murine typhusR. typhiทั่วโลกหมัดสัตว์ฟันแทะ

เชื้อริกเค็ทเซียตอบสนองดีกับยา Doxycycline มาก ไข้จะหายไปภายใน 48 ชั่วโมงหลังเริ่มให้ยา

มัยโคแบคทีเรียม (Mycobacterium)

เชื้อในกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียรูปแท่ง ผอมเรียว ติดสี acid-fast เจริญเติบโตช้าเหมือนเชื้อรา แต่ไม่แตกกิ่งก้าน ตัวทำให้เกิดโรคในคนได้แก่ M. tuberculosis หรือเชื้อวัณโรค, M. avium ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบเรื้อรังในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ M. leprae ที่ทำให้เกิดโรคเรื้อน

เชื้อวัณโรคเพาะขึ้นได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ใช้เวลานานถึง 3 เดือน เชื้อโรคเรื้อนต้องเพาะในตัวนิ่ม (armadillo) ส่วนเชื้อ M. avium ไม่สามารถเพาะขึ้นได้ การวินิจฉัยเชื้อกลุ่มนี้ส่วนใหญจะอาศัยการย้อมติดสี acid-fast

แบคทีเรียชั้นสูง (Higher bacteria)

แบคทีเรียตระกูลนี้คือแบคทีเรียที่มีรูปร่างแตกกิ่งก้านเหมือนเชื้อรา และโตค่อนข้างช้าในอาหารเลื้ยงเชื้อ โคโลนีมีสีต่าง ๆ กัน เพราะมันสร้างเม็ดสีได้ เชื้อในตระกูลนี้มี 3 กลุ่ม คือ แอคติโนมัยเซส (Actinomyces), โนคาร์เดีย (Nocardia), และ สเตรปโตมัยเซส (Streptomyces) ทำให้เกิดฝีเรื้อรังตามอวัยวะต่าง ๆ ที่รักษาได้ยากคล้ายกัน กลุ่มแอคติโนมัยเซสเป็นพวกที่ไม่ชอบออกซิเจน (anaerobe) ต้องเพาะเชื้อในภาวะที่ไม่มีอากาศ กลุ่มโนคาร์เดียแม้จะไม่ได้ผลิตเม็ดสี แต่โคโลนีของมันก็มีสีส้มอำพัน และย้อมติดสี acid-fast บางส่วน