สารบัญโรคติดเชื้อ

โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด

หนอนพยาธิ

โปรโตซัว

เชื้อรา

เชื้ออื่น ๆ

โรคของระบบปัสสาวะ

หนอนพยาธิ

โปรโตซัว

เชื้อรา

ไวรัส

เชื้ออื่น ๆ

โรคของระบบตา

หนอนพยาธิ

โปรโตซัว

เชื้อรา

เชื้ออื่น ๆ

โรคของระบบหู คอ และจมูก

หนอนพยาธิ

โปรโตซัว

เชื้อรา

ไวรัส

เชื้ออื่น ๆ

โรคของระบบกระดูกและข้อ

หนอนพยาธิ

โปรโตซัว

เชื้อรา

ไวรัส

เชื้ออื่น ๆ