เปลี่ยนหน่วยความเข้มข้น (Concentration converter)

ใส่ความเข้มข้นลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

mcg อาจเขียนเป็น µg       U/L = mU/mL