เปลี่ยนหน่วยวัดระดับโฟเลตในเลือด (Folate level converter)

ใส่ระดับโฟเลตในเลือดลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง