เปลี่ยนหน่วยปริมาตร (Volume converter)

ใส่ปริมาตรลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

1 มิลลิลิตร คือ 1 ซีซี (cc)       1 ออนซ์ คือ 1 ช้อนตวงนมผง       1 ลิตร คือ 1 ทะนานข้าว