หาปริมาณโซเดียมในสารประกอบ (Sodium converter)

ใส่ปริมาณสารประกอบลงตามช่อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

NaCl (เกลือ):

Na (โซเดียม):

NaHCO3:

Na (โซเดียม):