เปลี่ยนหน่วยวัดเอนไซม์ของตับ (Liver enzyme converter)

ใส่ค่าเอนไซม์ของตับชนิดที่วัดได้ลงตามช่องหน่วยให้ถูกต้อง โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

ALT หรือ SGPT:

ALT ย่อมาจาก Alanine aminotransferase เดิมเรียกกันว่า SGPT ซึ่งย่อมาจาก Serum glutamic pyruvic transaminase

AST หรือ SGOT:

AST ย่อมาจาก Aspartate aminotransferase เดิมเรียกกันว่า SGOT ซึ่งย่อมาจาก Serum glutamic oxaloacetic transaminase