เปลี่ยนหน่วยพลังงาน (Energy converter)

ใส่หน่วยพลังงานลงในช่องใดก็ได้ โปรแกรมจะเปลี่ยนหน่วยให้ท่านเอง

1 กิโลแคลอรี (kcal หรือ Cal) คือ พลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำให้น้ำ 1 กิโลกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 °C
1 จูล คือ พลังงานที่ต้องการออกแรง จำนวน 1 นิวตัน เป็นระยะทาง 1 เมตร มีค่าเท่ากับ 107 เอิร์ก
1 บีทียู คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป 1 องศาฟาเรนไฮต์
1 วัตต์ คือ การใช้พลังงาน 1 จูลใน 1 วินาที