ระดับ Cardiac troponins (cTnT, cTnI, hs-cTnT, hs-cTnI)

Cardiac troponins เป็นกลุ่มโปรตีนที่พันอยู่กับเส้นใย Actin ของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำหน้าที่ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ กลุ่มโปรตีนโทรโปนินประกอบด้วย

 • Cardiac troponin T (cTnT) ทำหน้าที่ยึดติดกับ tropomyosin ของกล้ามเนื้อ
 • Cardiac troponin C (cTnC) เป็นที่จับของแคลเซียมก่อนที่จะเคลื่อนเข้าเซลล์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของหดตัวของกล้ามเนื้อ
 • Cardiac troponin I (cTnI) ทำหน้าที่หยุดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute MI) cTnT และ cTnI จะสูงขึ้นภายใน 3-6 ชั่วโมง สูงสุดที่ 12-24 ชั่วโมง และกลับมาปกติใน 3-10 วัน (แล้วแต่ความรุนแรงของโรค) จึงมีการใช้ cTnT หรือ cTnI ช่วยวินิจฉัยภาวะดังกล่าว การตรวจโทรโปนินทำได้ 2 แบบ คือ

 1. Bedside qualitative troponins เป็นการเจาะเลือดปลายนิ้วแตะลงบนแผ่นทดสอบแล้วเอาเข้าเครื่องตรวจ ทราบผลใน 15 นาที ให้ผลเป็นบวกหรือลบ สามารถตรวจได้ทั้ง cTnT และ cTnI
 2. Quantitative troponins เป็นการตรวจระดับโทรโปนินในเลือด ทราบผลใน 2 ชั่วโมง บางสถาบันสามารถตรวจละเอียดถึงระดับ ng/L (high sensitivity troponins) ค่า cutoff ขึ้นกับแต่ละแล็บ

ระดับของโทรโปนินที่สูงเกินค่า cutoff อาจพบในโรคอื่นนอกจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย ดังนี้

 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis)
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis)
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ (endocarditis)
 • การบาดเจ็บของทรวงอกถึงหัวใจ (cardiac trauma)
 • หลังผ่าตัดหัวใจหรือปลูกถ่ายหลอดเลือด, หลังปั๊มหรือช็อกหัวใจ
 • หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (เช่น hypertrophic obstructive cardiomyopathy, Takotsubo cardiomyopathy)
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ภาวะ cardiac amyloidosis
 • ผนังเอออร์ตาฉีกขาด (aortic dissection)
 • หลอดเลือดปอดอุดตัน (pulmonary embolism)
 • ป่วยหนัก เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด ไฟครอก
 • ออกกำลังกายอย่างหนัก
 • ไตวายเรื้อรัง
 • ได้รับยาบางชนิด เช่น doxorubicin, trastuzumab, พิษงู

บรรณานุกรม

 1. Ashvarya Mangla. 2019. "Troponins." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape (13 พฤศจิกายน 2563).
 2. John P. Cunha. "High-Sensitivity Troponin Test Normal and Elevated Ranges, and Guidelines." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medicinenet. (13 พฤศจิกายน 2563).
 3. "Troponin-T." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (13 พฤศจิกายน 2563).
 4. "Cardiac marker." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Wikipedia. (13 พฤศจิกายน 2563).
 5. "The role of troponin testing in primary care." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา bpac.org.nz. (13 พฤศจิกายน 2563).
 6. "Cardiac Marker – Part 3 – Troponins, Troponin-T, Troponin-I." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (13 พฤศจิกายน 2563).