ระดับอะไมเลสในเลือด (Serum amylase)

อะไมเลสเป็นเอนไซม์ย่อยแป้งที่สร้างจากตับอ่อน (40%) และต่อมน้ำลาย (60%) ในภาวะที่มีตับอ่อนอักเสบระดับอะไมเลสในเลือดและในปัสสาวะจะสูงขึ้น โดยอะไมเลสในเลือดจะขึ้นเร็วและลงเร็วที่สุด (ดูรูปขวามือ)

แต่ระดับอะไมเลสไม่ใช่ตัววินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบโดยตรง เพราะเอนไซม์ตัวนี้สูงขึ้นได้ในภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะอื่นในช่องท้องอีกมากมาย เว้นแต่สูงเกิน 3 เท่าของค่าปกติ จึงพอจะเชื่อถือได้ว่าเป็นตับอ่อนอักเสบ ปัจจุบันหากสงสัยโรคตับอ่อนอักเสบต้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง ซึ่งอาจทำไม่ได้ในทุกโรงพยาบาล การตรวจระดับอะไมเลสในเลือดจึงยังมีบทบาทอยู่ถ้าปวดท้องมากติดต่อกันไม่เกิน 4 วัน ถ้าเกินกว่านี้แนะนำให้ตรวจระดับไลเปสในเลือด หรืออะไมเลสในปัสสาวะ เพราะทั้งสองตัวจะยังคงสูงต่อไปอีก 1-2 สัปดาห์

อะไมเลสในเลือดจะค่อนข้างต่ำในคนท้อง คนอ้วน คนไข้เบาหวาน คนที่ได้รับน้ำเกลือที่มีกลูโคสระหว่างที่เก็บตัวอย่างตรวจ และคนที่มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง จึงอาจให้ผลลบลวงได้ในกลุ่มเหล่านี้ ขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคตับหรือโรคไตจะมีการคั่งของอะไมเลสในเลือด จึงอาจให้ผลบวกลวงได้

U/L

บรรณานุกรม

  1. Sarfaraz Jasdanwala, Mark Babyatsky. 2015. "A critical evaluation of serum lipase and amylase as diagnostic tests for acute pancreatitis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Open Access Text (26 ตุลาคม 2563).
  2. Daniel Gelrud, Frank G Gress. 2011. "Approach to the patient with elevated serum amylase or lipase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา UpToDate. (26 ตุลาคม 2563).
  3. "Low serum amylase and obesity, diabetes and metabolic syndrome: A novel interpretation." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา World J Diabetes. 2016;7(6):112-121. (26 ตุลาคม 2563).
  4. "Amylase, Total, Serum." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Mayo Clinic Laboratories. (26 ตุลาคม 2563).
  5. "Amylase level (Serum)." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Labpedia.net. (26 ตุลาคม 2563).
  6. Weaver DW, et al. 1985. "Interpretation of serum amylase levels in the critically ill patient." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Critical Care Medicine. 1985;13(7):532-533. (26 ตุลาคม 2563).
  7. Srideve Devaraj. 2020. "Amylase." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (26 ตุลาคม 2563).
  8. Christine Case Lo. 2018. "Amylase and Lipase Tests." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา HealthLine. (26 ตุลาคม 2563).

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer): ผลการแปลต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ก่อนนำไปใช้วินิจฉัยหรือรักษา ผู้จัดทำมิได้ยืนยันในความถูกต้องของสูตรที่ได้เลือกมาหรือที่ได้ปรับให้เหมาะสม และผลการแปลก็ไม่สามารถทดแทนดุลยพินิจทางคลินิกของแพทย์ได้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้พึ่งพาผลการแปลหรือคำแนะนำในเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน