จุลชีพในปัสสาวะ (Urine microbe)

จุลชีพในปัสสาวะที่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั่วไป (โดยไม่ต้องย้อมสี) คือ แบคทีเรียและเชื้อรา ส่วนเชื้อวัณโรคหากสงสัยต้องปั่นเอาตะกอนของปัสสาวะมาย้อมสีพิเศษ

แบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่เป็นรูปแท่ง หากย้อมกรัม (Gram stain) จะติดสีแดง ส่วนเชื้อราในปัสสาวะมักพบในผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน หรือใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้หลายสัปดาห์ เชื้อราอาจเห็นเป็น budding yeast (ทรงรี แตกหน่อ) หรือ hyphae (กิ่งก้าน) ก็ได้

หากพบเชื้อเหล่านี้ในปริมาณมากแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ต้องส่งปัสสาวะเพาะเชื้อเพื่อระบุชนิดและปริมาณ พร้อมทั้งตรวจว่าเชื้อดื้อต่อยาตัวใดหรือไม่

บรรณานุกรม

  1. "Urinalysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ClinLab Navigator. (7 กันยายน 2563).
  2. Natalie Silver. 2019. "What’s the Difference Between a Yeast Infection and a Urinary Tract Infection (UTI)?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา HealthLine. (12 กันยายน 2563).
  3. Jeff A. Simerville, et al. 2005. "Urinalysis: A Comprehensive Review." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2005 Mar 15;71(6):1153-1162. (26 สิงหาคม 2563).
  4. "Urinalysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา AACC (26 สิงหาคม 2563).