ไนไตรท์ในปัสสาวะ (Urine nitrite)

ทั้งไนเตรท (NO3-) และไนไตรท์ (NO2-) เป็นไนโตรเจนจากอาหารที่ร่างกายขับทิ้ง แบคทีเรียที่มี urease-splitting เอนไซม์ เช่น Proteus และบางสายพันธุ์ของ E coli สามารถเปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ได้ การตรวจพบไนไตรท์ในปัสสาวะแสดงว่ามีแบคทีเรียเหล่านี้อยู่ในทางเดินปัสสาวะมากพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

สำหรับโรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ การพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ > 5 ตัว/high power field (เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์) มีความไวมากกว่าการพบไนไตรท์ในปัสสาวะ เพราะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อบางชนิดไม่มี urease-splitting เอนไซม์ แต่การตรวจไนไตรท์ก็มีประโยชน์สำหรับผู้มีภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งอาจไม่พบเซลล์เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเลยแม้จะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว

ผลบวกลวง ของไนไตรท์เกิดขึ้นได้ถ้า

 • ตั้งปัสสาวะทิ้งไว้นาน
 • มีการปนเปื้อนของมูกจากช่องคลอด
 • ใช้ยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีแดง เช่น Phenazopyridine (Pyridium)
 • ปัสสาวะเป็นเลือด (สีของเม็ดเลือดแดงจะทำให้ปัสสาวะมีสีออกแดงอยู่แล้ว)
 • แผ่นตรวจถูกอากาศนานกว่า 1 สัปดาห์

ผลลบลวง ของไนไตรท์เกิดขึ้นได้ถ้า

 • ปัสสาวะเข้มข้นมาก
 • มี urobilinogen สูง
 • pH ในปัสสาวะ < 6.0
 • กินวิตามินซีเป็นประจำ
 • กินอาหารที่มีไนโตรเจนน้อย
 • แบคทีเรียเป็นขนิดที่ไม่มี nitrate reductase enzyme

บรรณานุกรม

 1. John L Brusch. 2020. "What role do nitrite tests play in urinary tract infection (UTI) diagnosis?" [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Medscape. (5 กันยายน 2563).
 2. "Urine Nitrite." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา familypractice NOTEBOOK (5 กันยายน 2563).
 3. Jeff A. Simerville, et al. 2005. "Urinalysis: A Comprehensive Review." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา Am Fam Physician. 2005 Mar 15;71(6):1153-1162. (26 สิงหาคม 2563).
 4. "Urinalysis." [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา AACC (26 สิงหาคม 2563).